Obchodní podmínky

Návštěvou webů www.slever.cz, www.slevershop.cz, www.sleverkupony.cz  (dále jen „Slever.cz“) potvrzujete, že jste si vědomi všech níže uvedených skutečností a podle těchto skutečností budete také postupovat. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu navštívit nebo užívají www.slever.cz a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Význam ikon

Expedujeme do 24h - zboží je expedováno (odesláno přepravci) do 24h (pokud jde o pracovní den, mimo pracovní den je zboží odesláno následující první pracovní den) od uhrazení (přijetí platby) objednávky.
Ikona Prověřeno zákazníky se zobrazuje u akcí klientů, jejichž hodnocení předešlých akcí je 4 a více hvězd.

Používání webu

Přístup a používání stránek slever.cz je bezplatné. Provozovatel však nenese žádnou zodpovědnost za poskytnutí slevy či nabízené výhody u svých partnerů. Pouze o slevě informuje a prezentuje. Návštěvník zároveň užívá naše stránky na vlastní riziko. Pokud však způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto návštěvníkovi i jiným osobám, tento návštěvník odpovídá za veškeré závazky, náhrady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy. Nákupem služby nebo produktu na slever.cz nebo registrací emailu a telefonního čísla v chatu poskytuje majitel emailu a telefonního čísla svolení portálu Slever.cz k zasílání novinek na tento email a telefonní číslo. Email a telefonní číslo je možné ze zasílání kdykoliv odstranit volbou ve zprávě.

U některého typu objednávek např. lastminute zájezdy je od uživatele vyžadován telefonický kontakt, který je potřebný pro ověření objednávky. Stejně tak je možné při objednávce vetšího počtu poukazů ověření přes mail zaslaný ze slever@slever.cz.

Autorská a vlastnická práva

Provozovatel a majitel internetových stránek www.slever.cz je společnost (dále jen „provozovatel“) JAREA s.r.o. Vlastník portálu v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a právu o změně některých zákonů je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Obsah stránek nelze také uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu vlastníka.

Odpovědnost a práva provozovatele

Provozovatel stránek společnost Jarea s.r.o.neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na těchto stránkách. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat návštěvníka, neoprávněný přístup k přenosům a datům návštěvníka a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Veškeré informace na www.slever.cz jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.

Jelikož je provozovatel pouze zprostředkovatel akce a obchodní vztah vzniká mezi zákazníkem a klientem, který akci vypsal, nevystavuje provozovatel akce daňové doklady (faktury) za prodej poukazů. Daňový doklad za prodej poukazu vystavuje zakazníkovi přímo poskytovatel služby, klient uvedený v akci.

Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na slever.cz je nezávadný, že přístup na web bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Vyhrazujeme si také právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka na naše stránky nebo k jejich části.

Vyhrazujeme si právo stornovat objednávku zákazníkovi, pokud je učiněna u akce, kde došlo k technické chybě či jiné chybě a byla chybně uvedena její cena. Zákazník má automaticky nárok na vrácení platby.

Propojení na třetí subjekty

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách www.slever.cz z jiných zdrojů, které jsou však uvedeny nebo má právo je uveřejnit. Naopak kliknutím na některé odkazy lze tyto stránky opustit. Webové prezentace jiných subjektů na něž portál odkazuje, nejsou pod kontrolou provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. zároveň nenese žádnou zodpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím www.slever.cz.

Platnost poukazu

Platnost poukazu určuje, kdy je možné konkrétní nabídku využít. Po vypršení platnosti poukazu se poukaz stává neplatným - není možné na něj čerpat služby. Pozor - po vypršení platnosti poukazu již nemůžeme garantovat případné reklamace na dodání zboží či reklamace jiného charakteru.

Provozovatel neodpovídá za chybně zadané identifikační údaje zákazníka (např. email, adresa apod.) na které je po úhradě zaslán poukaz nebo zboží. Zákazník přebírá plnou odpovědnost za vložené identifikační údaje.

Postup reklamace objednávky:

 • zašlete vaši reklamaci na slever@slever.cz
 • po obdržení shrnutí reklamace bude tato reklamace posouzena 
 • s reklamací bude kontaktován klient pro poskytnutí vyjádření
 • reklamace bude posouzena (uznána či zamítnuta) nejdéle do 30 dnů od jejího obdržení emailem
 • v případě kladného posouzení budou automaticky zákazníkovy vráceny finanční prostředky zpět na účet, ze kterého byli zaslány
 • v případě záporného posouzení reklamce nelze bohužel finanční prostředky vracet a zákazník musí věc dořešit s poskytovatelem slevy  přímo 
 • FKSP objednávky musí zákazník vždy řešit přímo s poskytovatelem služby

Pozor - reklamaci je třeba řešit v rámci platnosti poukazu. Po ukončení platnosti poukazu nárok na reklamaci zaniká.

Nárok na vrácení peněz v rámci reklamace automaticky zaniká 

 • pokud je reklamace ohlášena SLEVER.cz po vypršenní lhůty platnosti poukazu 
 • v případě nemoci, úrazu nebo jiné okolnosti na straně zákazníka, která neumožní využití poukazu v jeho stanovené platnosti
 • pokud se zákazník neshodne s klientem na termínu čerpání poukazu (za podmínky, že klient předložil zákazníkovi min. 1 termín, kdy je možné službu čerpat)
 • pokud byl poukaz zakoupen jako nevhodný dárek
 • pokud byl v případě ubytování pobyt byl čerpán (nebyl z důvodu nespokojenosti předčasně ukončen)
 • pokud je objednávka (např. pobyt) hrazen zaměstnavatelem na základě vystavené faktury hotelem přímo na účet hotelu (FKSP)
 • v případě, že dojde k technickým komplikacím, které jsou po dohodě s personálem odstranitelné na místě čerpání služby
 • v případě, že není služba zákazníkem čerpána z důvodu, který není obsažen v akci (nadstandardní služby apod.) 
 • v případě, že je zboží klientem v pořádku dodáno zákazníkovi a poté zákazníkem reklamováno. V tomto případě je již nutné celý reklamační proces realizovat mezi zákazníkem a klientem

 

Vystavování daňových dokladů za zakoupené poukazy

Daňový doklad v případě, že:

 • jde o zprostředkovatelský prodej vystavuje vždy klient - poskytovatel dané akce (hotel, restaurace, masážní studio atd.).
 • jde o prodej produktů/služeb, které jsou nabízeny přímo spol. JAREA s.r.o. (provozovatel portálu Slever.cz) vystavuje vždy Slever.cz

 

Kredity

Pokud má zákazník připsány kredity nelze je měnit zpět na peníze. Kredity je možné pouze  vyčerpat za zboží a služby na www.slever.cz v době jejich platnosti.

 

Storno podmínky

1. Storno poukazu ve lhůtě do 14 dnů od dokončení objednávky

Zákazník může svůj poukaz stornovat kdykoliv ve lhůtě 14 dnů od dokončení objednávky. Storno musí být zasláno z emailu na který byla objednávka vytvořena. Pokud byla objednávka uhrazena budou peněžní prostředky automaticky vráceny na účet ze kterého byla platba odeslána. Podmínkou vrácení peněz je nečerpání služeb daných poukazem (platba je vrácena po potvrzení o nevyčerpání služeb poskytovatelem služeb) či vrácení již zaslaného (nepoškozeného) zboží dodavateli. Platba bude uskutečněna po vrácení tohoto zboží.

2. Storno poukazu pokud uplynula lhůta 14 dnů od dokončení objednávky

V takovém případě je postup individuální. Byla-li akce již fakturačně uzavřena je nutné o případné vrácení platby zažádat přímo klienta, který akci vypsal. (Tuto informaci poskytne Slever.cz.) Je však pouze na rozhodnutí klienta, zda objednávku stornuje a platba bude vrácena nebo nikoliv. Na tuto vratku není automatický nárok. Pokud akce nebyla fakturačně uzavřena vrací platbu Slever.cz. V tomto případě je však účtován storno poplatek.

3. Upřesnění podmínek storna poukazu v případě ubytovacích služeb

 • Rezervaci ubytování na slevový poukaz může provést zákazník nejdéle 30 dnů před koncem platnosti poukazu. Při rezervaci poukazu v termínu kratším, než je 30 dnů před koncem platnosti poukazu je zákazník seznámen se skutečností, že hotel již nemusí mít volné ubytovací kapacity a v takovém případě může jako alternativu nabídnout jakýkoliv jiný volný termín pro čerpání poukazu. Při neakceptování takto stanoveného termínu zákazníkem nemám zákazník nárok na vrácení platby za objednávku.
 • Pokud zákazník zruší sjednaný termín v ubytovacím zařízení v den sjednaného termínu poukaz propadá (zákazník nemá nárok na vrácení peněz či jiný termín pokud nebude s ubytovacím zařízením sjednáno jinak)
 • Pokud zákazník zruší sjednaný termín v době do 5 pracovních dnů od sjednaného termínu je na vzájemné dohodě mezi zákazníkem a ubytovacím zařízení zda bude nalezen náhradní termín. Pokud nebude nalezen poukaz propadá.
 • Pokud se zákazník nedostaví ve sjednaném termínu na čerpání ubytování poukaz propadá
 • Pokud nedojde ke shodě na termínu poskytnutí ubytovací služby mezi zákazníkem a ubytovacím zařízením a již uplynula 14 lhůta pro automatické storno objednávky ( ubytovací zařízení má dostatečné ubytovací kapacity, které však zákazník termínově neakceptuje) je možné storno poukazu a vrácení platby pouze po dohodě mezi zákazníkem a ubytovacím zařízením. DŮRAZNĚ PROTO DOPORUČUJEME REZERVOVAT TERMÍN POBYTU PŘED NEBO NEPRODLENĚ PO ZAKOUPENÍ SLEVOVÉHO POUKAZU, DOKUD JE DOSTATEK VOLNÝCH KAPACIT.

4. Storno poukazu z důvodu nespokojenosti zákazníka s kvalitou akce

Každý takový případ je posuzován individuálně s ohledem na poskytnuté služby a důvod nespokojenosti. Pokud Slever.cz uzná reklamaci jako oprávněnou garantuje vrácení peněz zákazníkovi.

Pozor, pokud je pobyt v nějakém ohledu zákazníkem shledán jako nevyhovující musí být ukončen a nečerpán. 

5. Veškeré reklamace je možné řešit jen v době platnosti poukazu.

Po ukončení platosti poukazu již bohužel není možné reklamace vyřizovat. 

V případném sporu je možné využít mimosoudní cestu. Subjektem pro mimosoudní řešení je www.coi.cz.

6. Lhůta pro vrácení peněz

Pokud je reklamace či vratka uznána jako oprávněná budou zázazníkovi vráceny finanční prostředky do 30 dnů od podání reklamace.

Zboží prodávané spol. JAREA s.r.o.

Obchodní podmínky platí pro zboží prodávané společností JAREA s.r.o. provozovatelem www.slever.cz, www.slevershop.cz a www.sleverkupony.cz (dále jen „slever.cz“).

Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti účinnosti dne 2.12.2012. 

Základní údaje provozovatele slever.cz

Slever.cz provozuje společnost 

Jarea s.r.o.

Slezská 169/10, Praha 2, Vinohrady PSČ 120 00

IČ: 64651975, DIČ: CZ64651975

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Méstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171574

(dále jen „slever“) 

Osobní odběr:

Botičská 4, Praha 2

email: slever@slever.cz 

Používání stránek

Kupujícím může být jen fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující prohlašuje, že údaje provedené v objednávce jsou pravdivé, přesné a aktuální.

Kupující prohlašuje, že se nevydává za jinou fyzickou či právnickou osobu a nepoužívá falešné jméno či jiné osobní údaje.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností JAREA s.r.o. od 1.1. 2014.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost JAREA s.r.o., se sídlem Slezská 169/10, 120 00 Praha 2, IČ: 64651975 , zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 171574 u rejstříkového soudu v Praze a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodnímipodmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost JAREA s.r.o., se sídlem Slezská 169/10, 120 00 Praha 2, IČ: 64651975 , zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 171574 u rejstříkového soudu v Praze. JAREA s.r.o.je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, zboží bylo prodáno díky systémové chybě za výrazně nižší cenu než je běžné. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

SLEVER si vyhrazuje právo na stornování objednávky, která byla učiněna v rozporu se standardní a běžnou cenovou politikou. Jde o případy systémové chyby, kdy se u zboží zobrazí výrazně jiná cena než je běžná. Objednávky učiněné za tyto ceny jsou neplatné a SLEVER v těchto případech objednávky stornuje.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek (týká se jen prodeje zboží od spol. JAREA s.r.o. Zboží zprostředkované je třeba zasílat přímo na adresy dodavatelů, které jsou uvedeny na poukaze). Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího slever@slever.cz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího http://www.slever.cz/.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů uvedená v članku:  https://www.slever.cz/ochrana-osobnich-udaju  je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.


Platební metody

Dostupné jsou platební metody:

 • bankovní převod
 • platba platební kartou
 • hotovostně
 • pomocí paypal.com
 • pomocí Twisto

1. Platební metoda Twisto
1.1. Platební metoda Twisto je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 („Twisto"), spočívá v odložení platby Kupujícího za nákup zboží či služeb u Prodávajícího, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Twisto na žádost Kupujícího a její následné zaplacení Twisto Prodávajícímu namísto Kupujícího a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto https://www.twisto.cz/podminky/.
1.2. V případě, že Kupující využije platební metodu Twisto zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Platba Online, nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Twisto účet.
1.3. Využitím platební metody Twisto Kupující souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto" a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů" společnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Prodávajícího (tj. Obchodníka) na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online Kupující uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online".
1.4. Společnost Twisto zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů" uvedených na webových stránkách Twisto.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy slever@slever.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014